วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประกาศ

ประกาศ....
นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนที่อาจารย์รับผิดชอบ  ได้แก่ โรงเรียนคลองแคว วัดพรหมโลก พรหมคีรีพิทยาคมและสวนกุหลาบฯ กรุณาสมัครสมาชิกและแวะเข้ามารายตัวกันหน่อยค่ะ พร้อมส่งตารางสอนที่รับผิดชอบด้วยค่ะ